Автори: Роговик О., координатор ІАС, Дьомочко М., аналітик ІАС. 

«Українська криза» як фактор глобальної кризи світової політичної, економічної та політичної систем не може залишитись поза увагою жодного з регіонів світу. Глобальні гравці використовують «українську кризу» в якості аргументу для інтенсифікації перегляду регіональних порядків денних щодо переформатування міжнародної співпраці у сфері політики, безпеки та економіки. У цій ситуації державам відповідних регіонів залишається обирати сторони в  глобальному протистоянні великих гравців і змінювати концептуальні засади власної зовнішньої політики. Для України, що опинилась у центрі таких процесів,це велика загроза та можливість водночас по-іншому подивитись на  свою співпрацю з державами цих регіонів, а в результаті визначити своє місце в новій системі міжнародних відносин і новому міжнародному порядку. Розуміння процесів у таких регіонах на фоні «української кризи» таким чином є важливим для визначення сутності «нового геополітичного проекту» України.

Кримські події опинилися в центрі багаторічних дискусій через становище в регіоні Південно-Східної Азії (ПСА), який разом з субрегіоном Північно-Східної Азії (СВА) є сучасними «Балканами» нової геополітичної гри [1].

Особливістю сучасної обстановки в АТР є високий динамізм політичних та економічних процесів, що формують стійку тенденцію до його перетворення на важливий центр світової політики й економіки, що може реально конкурувати з Євроатлантичним [2, с. 50]. Сьогодні є всі підстави вважати, що сукупність відносин між провідними світовими та тихоокеанськими державами стає визначальним фактором глобального розвитку, а сама глобалізація стає азійською за формою та масштабами. Уявлення про те, що АТР у постбіполярний період трансформується в епіцентр світової економічної активності, геополітичний і геоекономічний мегарегіон, своєрідне «тихоокеанське кільце» (Pacific rim) також мають підстави. Реальність так званого «тихоокеанського виклику» визнають навіть стійкі прихильники євроатлантизму [3, с. 381-382].

О. Івченко констатує, що Азійсько-Тихоокеанський регіон через низку чинників перетворюється на один з головних економічних і політичних центрів світової цивілізації. У «Основних напрямах зовнішньої політики України» розвиток двосторонніх відносин з країнами АТР визначений як пріоритетний. Через відомі причини Україна була позбавлена можливості безпосередньо і, головним чином, з користю для себе брати участь у міжнародному поділі праці з країнами цього регіону [4, с. 559]. В. Галик відзначає, що політичним аспектам взаємин України з країнами АТР притаманний переважно протокольний характер, а реальна співдія на міжнародній арені відбувається в межах загальносвітових процесів і пов’язана з функціонуванням ООН та інших міжнародних організацій. Як суб’єкт міжнародної політики Україна має значення в системі зовнішньополітичних пріоритетів країн АТР передусім у контексті українсько-російських та українсько-американських відносин, де її розглядають реальною політичною противагою домінуванню наддержав [5, с. 306].

У зовнішній політиці України в останні роки відбувся «розворот» у східному напрямку з виходом на стратегічний рівень партнерства з окре­мими азійськими країнами, проте розбудова дійсно ефективної взаємодії пов’язана з необхідністю побудови логічної та стрункої конструкції цих відносин.

Досягнення сучасного рівня відносин між Україною та країна­ми Сходу,а також  формування стратегічного партнерства з окремими з них відбувається в умовах становлення та еволюції контурів но­вого світового порядку. При цьому необхідно чітко розуміти сучасні концептуальні підстави зовнішньої політи­ки, якими керуються азійські країни. У цілому характер відносин нового типу має передбачати високий рівень взаємної довіри, спрямованість на стратегічну взаємодію в ХХІ ст. та досягнення додаткової стійкості шляхом вирішення проблем в одній сфері співробітництва за рахунок застосування важелів з іншої сфери (наприклад, вирішення політичними методами економічних пи­тань). Крім того, політична взаємодія стратегічного партнерства України з країнами Сходу повинна бути визначена з урахуванням відносин України з Росією, ЄС та США. Таким чином, сучасні відносини України та країн Сходу спрямовані на серйозні зміни, що вимагають глибокого та всебічного осмислення цього процесу, який відкриває потенціал для подальшого розвитку співробіт­ництва [6, с. 3-4].

Підвищення важливості азійського напряму зовнішньої політики України зумовлене: 1) переміщенням центру економічної та політичної активності з Північної Америки та Європи до Азії, яке посилюється й перетворює Азію на глобального економічного лідера; 2) азійський напрям став одним з найважливіших у стратегічних планах трансатлантичної спільноти та її основних складових – США, Євросоюзу та НАТО [7, с. 9, 12].

Об’єктом особливої уваги для України є країни конфуціанського ареалу й  «тихоокеанські дракони», до прикладу, Сінгапур, а також неоіндустріальні країни «другої хвилі» – Таїланд, Малайзія, а також Індонезія та В’єтнам [4, с. 560]. Досвід української співпраці, у тому числі й негативний, підтверджує, що тільки за умов правильного врахування стратегічних підходів азійських партнерів Україна спроможна побудувати життєздатну систему відносин з країнами АТР, щоб забезпечити її національні інтереси [5, с. 306]. Офіційні джерела засвідчують, що розвиток від­носин з країнами Південної, Східної, Південно-Східної Азії та АТР, Близького Сходу й Африки є одним з пріоритетів зовніш­ньої політики України [8, с. 132].

М. Кулініч акцентує, що одним з пріоритетних сегментів системи національних інтересів України в АТР є її політична й безпекова складова. Найпоширенішою хибною думкою серед українського політикуму є твердження про відсутність серйозних політичних і безпекових інтересів в АТР через позарегіональний статус нашої держави. Та насправді Україна не може чітко артикулювати свої інтереси в цьому геополітичному просторі [9, с. 478].

Відлуння української кризи гучно звучить в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Союзники Америки не впевнені в її рішучості протистояти китайській експансії, посилаючись на прецедент з Кримом [10].

Н. Ролланд робить висновок, що в 2015 році вплив російського вторгнення до Криму відчувався в усій Азії. Ситуація, коли з’являється держава, що хоче набути статусу великої держави, а питання суверенітету над сухопутним і морським кордоном має вирішальне значення для безпеки, відома для Азії. З азійської точки зору, криза в Україні ставить питання про майбутню долю США в Азії, що має вирішальне значення як для союзників США, так і інших країн регіону [11].

Політика в АТР, що займає важливе місце в зовнішньополітичних стратегіях США, це один з важелів протидії порядку, який під власним контролем прагне створити в регіоні Росія [12].

А. Кірєєва зазначає, що макрорегіон Східної Азії, який у даний час формується як єдиний політичний, безпековий та економічний простір, переживає структурні зміни. Формування поліцентричного регіонального порядку в Східній Азії збільшує здатність Росії брати участь у регіоні в якості одного з центрів сили. На цьому тлі прискорення Росією азійського повороту вважається вкрай важливим заходом для підключення Москви до активного розвитку регіональної економічної інтеграції. Незважаючи на участь у всіх азіатських організацій та форумах (АТЕС, АСЕАН, АСЕМ), Росія поки залишається осторонь від регіональних проектів зон вільної торгівлі, зокрема, Транс-тихоокеанського партнерства, що в даний час формується під егідою США з Брунеєм, Чилі, Новою Зеландією, Сінгапуром і Малайзією [13].

Криза в Україні буде прямо чи опосередковано впливати на регіональну стабільність, і таким чином ще більше послабляти систему безпеки в Азії [14, р. 3]. Р. Хайнс акцентує, що дії Росії піддали сумніву міжнародним нормам, у  результаті чого в короткостроковій перспективі геополітичного маневрування висловлюється стурбованість з приводу, чи будуть Сполучені Штати виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення безпеки в Східній Азії. У цей час відчутні довгострокові наслідки кризи в Україні для Східної Азії невизначені.

Необхідність диверсифікації експорту своїх енергоносіїв і політичний тиск європейських економік дає Москві додатковий імпульс до покращення своїх відносин з країнами Східної Азії [15]. Росія зацікавлена ​​в підтримці відносин з передовими економіками країн Азії, наприклад, Південною Кореєю та  Сінгапуром. Однак у сфері безпеки обидві ці країни сильно залежать від США й у  питанні про санкції підуть у фарватері Вашингтона. У Південно-Східній Азії головними «воротами» Росії в регіон залишається В’єтнам, але основний її інтерес пов’язаний з Індонезією [16]. Це зумовлює необхідність вироблення чітких стратегій з метою недопущення збільшення впливу Росії на окремі держави цього регіону.

Е. Воронін відзначає, що зміщення центру зовнішньополітичної стратегії США із Заходу на Схід, зміна атлантичного пріоритету на тихоокеанський стає основним глобальним викликом століття. Запланований «транзит» американського ресурсу в азіатсько-тихоокеанський простір – це ще одна рефлексія вдосконалення прагматичного зовнішньополітичного курсу адміністрації Б. Обами, розрахованого на нове прочитання традиційної доктрини pax americana та створення в регіоні «союзного клубу» за участі «висхідних держав», у т. ч. «другого кола» – Індії, Південної Кореї, Індонезії, Філіппін. Стратегічний поворот до АТР логічно вбудовується, як заявила держсекретар США Х. Клінтон, у «глобальне зусилля забезпечити й підтримати глобальне лідерство Америки» [17].

Еволюція зовнішньополітичного курсу США не може не відбиватися на характері нової глобальної гри, яка розгортається із закінченням попередньої, що отримала назву «холодної війни». Найбільш уживаними термінами, якими намагаються передати сенс цієї еволюції, є «розворот» (pivot) і «зрушення» (shift) в Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) [18].

Можна констатувати, що в ймовірній перспективі Азіатсько-Тихоокеанського регіону можуть почати розгортатися непередбачувані події, пов’язані з формуванням нових контурів взаємодії регіональних акторів, у результаті чого існуюча система балансу сил може частково модифікуватися [19]. Радикальні зміни в системі міжнародних відносин найбезпосередніше позначилися й на політичній карті в АТР [4, с. 561]. Тепер зовнішньополітичні позиції держав регіону визначаються складною геополітичною конфронтацією низки глобальних гравців, таких як США, Китай, Росія, Індія та ЄС. До прикладу, на думку К. А. Таєра, як В’єтнам, так і США «поділяють інтерес до протидії домінуванню Китаю. В’єтнам розглядає американську присутність як загрозу зростанню китайської військової потуги» [20, р. 55]. Китай, В’єтнам і Таїланд ведуть боротьбу за економічний і політичний вплив у Лаосі [21, р. 33], а зовнішню політику Таїланду історично можна порівняти з вигином бамбука на вітрі, що зберігає свою відкритість у своїх відносинах з великими державами [21, р. 39]. Це створює складну матрицю міжнародних відносин у цьому специфічному субрегіоні.

Характерною особливістю азійської інтеграції є існування двох конкурентних систем, які ведуть боротьбу за прихильність країн-членів АСЕАН, і навколо яких, найімовірніше, і формуватимуться економічні об’єднання.

Перша система спирається на тривале американсько-японське партнерство, друга – на відносини КНР з країнами АСЕАН, що тільки набувають певних чітких форм. Факторами, які сприяють зростанню взаємодії між обома, нехай і умовними  системами, є високий рівень економічної залежності більшості східноазійських держав, їхня експортоорієнтована стратегія економічного розвитку, а також зростаюча зацікавленість регіональних держав у спільному розв’язанні проблем військово-політичного характеру [22, с. 141-142].

У цілому китайські інтереси в інтеграції з АСЕАН можна поділити на глобальні (перетворити майбутню КАФТА (АСЕАН+1) на контрбаланс АТЕС) і тактичні (зміцнити свій вплив на країни ПСА; збільшити потоки інвестицій від китайської діаспори; збільшити прибутки від туризму; отримати доступ до енергоносіїв з Індонезії, Малайзії та Брунею) [22, с. 158].

Суперечливими є тенденції геополітичного розвитку держав Південно-Східної Азії, деяким з яких вдалося стабілізувати політичну ситуацію, погасивши конфлікти на ідеологічному (В’єтнам, Камбоджа) та меншою мірою на територіально-культурному ґрунті (Філіппіни, Індонезія). Водночас загострились внутрішньополітична боротьба в Таїланді та М’янмі [23, с. 199].  Це, до прикладу, підтверджується нещодавнім рішенням влади М’янми оголосити режим надзвичайного стану в регіоні Кокан у північному штаті Шан через безперервні збройні зіткнення між солдатами армії М’янми та повстанцями [24].  Поруч з тим варто відзначити збереження високого конфліктного потенціалу, що зумовлений діяльністю терористичних організацій транснаціонального характеру («Джамаа Ісламія», «Кумпулан Муджахедин Малайзія», «Абу Сайяф»), а також низкою внутрішніх етноконфесіональних конфліктів в Індонезії (рухи Західної Яви, Аче, Центрального Сулавесі), Таїланді (провінції Наратхіват, Яла та Паттані) та на Філіппінах [25, с. 272-273]. Варто відзначити, що Індонезія, Малайзія та Бруней є важливою групою країн мусульманського світу та їх можна розглядати в якості окремої індонезійсько-малазійської субцивілізації у складі мусульмансько-афразійської цивілізації [26, с. 323].

Загальна ситуація в АТР характеризується суперечливими процесами перегрупування різних сил у період закінчення «холодної війни», доволі складними взаємовідносинами країн регіону, які на перше місце у своїх стратегіях висувають економічні інтереси та багатостороннє співробітництво [2, с. 170]. Прем’єр Сінгапуру Лі Куан Ю заявив: «Наша солідарність пояснюється спільністю наших довгострокових цілей, що зводяться до того, щоб обмежити наш район від проникнення комуністів і суперництва великих держав» [27, с. 452]. Такі його позиції доповнювались і активною концепцією національного та регіонального спротиву та рівної віддаленості від великих держав Індонезії щодо ролі АСЕАН у створенні певного геостратегічного середовища [27, с. 454].

У колоніальний період регіон практично повністю був включений у склад європейських імперій. Бірма( територія сучасних Малайзії, Сінгапуру та Брунею) увійшла до складу британських колоніальних володінь, Індонезія – голландських, В’єтнам, Лаос і Камбоджа сформували так званий «французький Індокитай». Філіппіни знаходились під керівництвом спочатку Іспанії, а згодом США. Незалежний статус зберігав тільки Сіам (Таїланд), що грав на протиріччях великих держав, але й він, по суті, був поділений на сфери впливу між Великобританією та Францією і відчував сильний зовнішньополітичний тиск [28, с. 398]. Цими ідеологічними та історичними факторами й пояснюється потяг до дистанціювання держав регіону від «української кризи».

Щодо позицій держав регіону стосовно «української кризи», то варто відзначити диференційованість цих позицій під час голосування за резолюцію на Генеральній Асамблеї ООН, а саме Резолюції 68/262 від 27 березня 2014 р. щодо територіальної цілісності України. З 11 держав регіону можна відзначити: 1) позицію підтримки резолюції голосуванням «за» зі сторони 5 держав (Таїланд, Малайзія, Індонезія, Сінгапур та Філіппіни); 2) позиції 4 держав, що утрималися від голосування (В’єтнам, Камбоджа, М’янма та Бруней);  3) позиції держав, що були відсутні під час голосування (Лаос і Східний Тимор). Поруч з тим варто зауважити, що жодна держава регіону прямо не підтримала Росію не не проголосувала проти зазначеного проекту резолюції ГА ООН [29].

Південно-Східна Азія та «українська криза»

Україна прагне розширювати співробітництво з Індонезією, яку письменники образно називають «намистом екватора» [4, с. 582]. У 2000 р. колишній державний секретар США М. Олбрайт заявила, що особлива увага й надалі приділятиметься чотирьом «ключовим демократіям», серед яких були Україна та Індонезія. М. Олбрайт сказала, що ці країни відігріють особливу роль у своєму регіоні [30, с. 64]. Д. Вітгербі констатує, що Індонезія характеризується як «ключова держава», чиє майбутнє знаходиться в критичній точці повороту і чия доля буде сильно впливати на регіональні й навіть глобальні міжнародні відносини. Індонезія стала домінуючою регіональною державою в Південно-Східній Азії, великим гравцем у регіоні Східної Азії й Тихого океану та лідером серед країн Півдня [21, р. 32]. Індонезійська міністр закордонних справ Р. Марсуді офіційно виклав пріоритети зовнішньої політики його офісу в своєму першому річному політичному звіті політики Джакарти. Індонезійська зовнішня політика протягом наступних п’яти років за президента Д. Відодо, за його словами, буде зосереджена на трьох пріоритетах: збереження суверенітету Індонезії, посилення захисту індонезійських громадян, покращення економічної дипломатії. Питання збереження суверенітету є важливим у контексті невирішених територіальних суперечок і порушення територіальних вод китайськими суднами [31].

Поруч з нею Сінгапур, на думку С. Раяратнама, у своїй зовнішній політиці дотримується наступних принципів: «Мир у всьому світі є необхідною умовою для політичного та економічного виживання малих країн,наприклад,Сінгапуру. З одного боку ми хочемо миру просто тому, що не маємо можливості вести війну з ким-небудь. Ми оточені більш великими й потужними сусідами, з якими не можемо дозволити собі вирішувати питання силою зброї. Тому природно, що Сінгапур повинен твердо дотримуватися політики вирішення розбіжностей між народами шляхом мирних переговорів, ненасильницькими засобами» [32, р. 36]. Він додає: «Сучасний захист повинен мати колективний характер, особливо для малих народів, і саме тому ми вважаємо, що в кінцевому підсумку наша оборона та  безпека повинні забезпечуватись за рахунок колективної та ефективної сили Організації Об’єднаних Націй» [32, р. 37]. Сінгапур вибрав шлях неприєднання. Це просто означає, що ми не хочемо бути втягнутими в союзи, де нав’язується власний спосіб життя від інших країн. Дружба між двома країнами не повинна залежати від прийняття загальних ідеологій, спільних знайомих і спільних ворогів. Тим не менш, це не означає, що Сінгапур байдужий до основних питань  або що він ухилятиметься від того,аби зайняти позицію стосовно життєво важливих для нього питань [32, р. 38].

Філософська орієнтація або основні цінності, що Сінгапур політично артикулює,націлені на збереження територіальності, суверенітету, внутрішнього політичного порядку й економічного зростання [33, р. 14]. Така філософія є багато в чому спільною для держав регіону,а також визначає сприйняття державами регіону «української кризи». Необхідність такого підходу також пояснюється і наявністю великої кількості територіальних суперечок, зокрема, між Китаєм та Філіппінами, В’єтнамом, Малайзією та Брунеєм (за острови Спратлі), Філіппінами та Малайзією (штат Сабах), Малайзією та Індонезією (море Сулавесі), Таїландом та Малайзією (річка Колон та Сіамська затока), Індонезією та Філіппінами (острів Міангас), Індонезією та Китаєм (острови Натуна) та ін. [34, с. 155-156, 174-175].

Вагомим є і вплив зовнішньополітичної орієнтації, що в більшій мірі визначається особливими відносинами держав регіону зі США й Китаєм та пояснюється геополітичним протиборством цих двох держав за вплив на окремі країни. Якщо співставити позиції держав регіону щодо резолюції ГА ООН та зовнішньополітичними орієнтаціями держав регіону, то можна зробити висновок, що всі держави, які проголосували «за», є державами з чіткою орієнтацією на США чи/та Великобританію (Таїланд, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни), що поєднується зазвичай з наявними складними відносинами з Китаєм (які породжують страх загрози суверенітету та втручання у внутрішні справи). Для усіх цих держав питання безпеки є дуже пріоритетними, а тому в США вони шукають гаранта цієї безпеки за «японським сценарієм» (варто тільки згадати військовий пакт між США та Філіппінами).

Серед держав, що утрималися від голосування, чітко простежується домінуюча орієнтація на Китай (Камбоджа та М’янма) або специфічна розбавлена іншими, крім китайського, «інгредієнтами» орієнтація на В’єтнам (Венесуела, Філіппіни), а також нейтрально-багатовекторний Бруней. До прикладу, М’янма в своїй зовнішній політиці позиціонує себе з точки зору філософії неприєднання, але поруч з тим знаходиться під тиском західних санкцій через переворот і бажанням уникнути міжнародної ізоляції.

Держави, що були відсутні під час голосування (Лаос та Східний Тимор), мають складні й особливі історичні відносини як з державами Заходу, так і з державами-сусідами, а тому їх орієнтацію можна вважати або специфічно багатовекторною, або взагалі авекторною (нечітко векторною).

Очевидним є той факт, що одним з головних факторів визначення позицій держав Південно-Східної Азії щодо «української кризи» стало падіння пасажирського «Боїнга» малазійських авіаліній, збитого проросійськими бойовиками влітку 2014 року, що зазнав катастрофи від пострілу зенітно-ракетного комплексу «БУК М1», доставленого з російського міста Курськ. Про це свідчать дані дослідження, проведеного організацією журналістських розслідувань CORRECT! V. За даними журналістів, на позиції, з яких обстріляли Боїнг, «БУК» доправили члени 53 зенітно-ракетної бригади з метою захисту російських танкових дивізій, що воювали на українській території без розпізнавальних знаків.

Як відомо, у звіті Комісії з безпеки інфраструктури і транспорту Нідерландів вказується, що літак був уражений «безліччю об’єктів, що мали високу енергію». Ці об’єкти вразили літак зверху та спереду на настільки високій швидкості й з такою силою, що розірвали його на частини.

Експерт, ім’я якого не вказується в розслідуванні, заявляє: «Жодних сумнівів, що рейс MH 17 був збитий ракетою. І ця ракета була випущена із землі, а не з штурмовика» [35]. Зрозуміло, що й Малайзія, і її партнери по регіону не могли залишитись осторонь такої жахливої події.

Після катастрофи малайзійського «Боїнга» на засідання РБ ООН були запрошені Малайзія, В’єтнам, Філіппіни та Індонезія, позиція яких відрізнялася занепокоєнням з приводу катастрофи, жорстким наполяганням на необхідності проведення розслідування (для забезпечення якого необхідними є дві ключові умови: недопущення порушення місця катастрофи та необхідності дотримання «режиму тиші»), покарання винних та недопустимість жертв серед цивільного населення на Донбасі. Загалом у питанні малайзійського «Боїнга» виділяли три пріоритети в позиціях постраждалих сторін: можливість доставити рідним останки жертв, отримання даних з бортових самописців, гарантії безперешкодного доступу міжнародних експертів до місця катастрофи. У цілому  позиція всіх країн АСЕАН, яка теж була представлена в РБ ООН, співпадала з позицією Малайзії, В’єтнаму, Філіппін та Індонезії.

З січня 2015 р. Малайзія стала непостійним членом РБ ООН, що дає можливість більш детально дослідити позицію цієї країни, яка відрізнялася радикальністю в питаннях визначення сторін конфлікту (Малайзія чітко виступала за  мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією, чого, на жаль, не можуть зробити деякі впливовіші країни світу), цілковитою підтримкою територіальної цілісності та суверенітету України, прихильності до діалогу та переговорів як єдиного способу вирішення конфлікту, необхідністю дотримання норм і принципів міжнародного права (особливо гуманітарного), захистом цивільного населення (жорстке засудження терористичних актів у Маріуполі, Донецьку та Волновасі, що є питаннями особливої чутливості для Малайзії через катастрофу «Боїнга») [36].

О. Івченко підсумовує, що становленню партнерських відносин України з державами регіону сприяє те, що Україна не має явних або прихованих розбіжностей з державами Східної Азії в питаннях геополітичного та військово-стратегічного характеру. Виходячи з цього, необхідно створювати оптимальну модель всебічного співробітництва, вести активний пошук ділових партнерів і якомога оперативніше впроваджуватися в ринкові структури Східноазійського регіону. Ігнорування реальних і потенційних партнерів у регіоні, незалежно від мотивів і причин може призвести до того, що Україна виявиться осторонь інтеграційних центрів триполюсної економічної системи. Наздогнати згаяне буде надзвичайно важко, оскільки темпи та інтенсивність міжблокової конкуренції й взаємодії постійно зростають. Зрозуміло, що стати «аутсайдером» регіональних процесів для збереження національної самобутності або «пошуки третього шляху» означало б для України в її нинішньому становищі продовження стагнації [4, с. 560].

У наш час відбувається зміщення цен­трів глобального впливу в бік країн Азії (зокрема  Китай, Індія, країни АСЕАН), й Україна не може не брати до уваги цю тенден­цію в розбудові своїх зовнішньополітичних відносин. Перспек­тивною вбачається участь України в багатосторонніх проектах з країнами АСЕАН, АСЕМ. В’єтнам з традиційно дружнім до України ставленням і вагомою позицією у своєму регіоні може стати мостом до цих організацій. Сукупний ВВП АСЕАН+3  біль­ший, ніж ВВП США або ЄС, доступ на цей величезний ринок для України відкриває широкі можливості [8, с. 135].

Поєднання можливості глобального перевиробництва з низькими торговельними бар’єрами в рамках АСЕАН сприяє посиленню міжнародної конкуренції в регіоні. Основні ризики для зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Південно-Східної Азії:

 • Україна має запроваджувати збалансований підхід до реалізації своєї торговельно-економічної політики в регіоні АСЕАН з метою запобігання утворенню ліній потенційної напруженості в українсько-китайських відносинах;
 • співробітництво з Сінгапуром у науково-технічній сфері не має системного характеру через відсутність необхідної договірно-правової бази. Така співпраця ґрунтується переважно на епізодичних контактах, що не виключає ускладнення характеру двосторонніх відносин;
 • пріоритетна спрямованість сінгапурського бізнесу на інвестування проектів у Криму (розглядався як первинний майданчик для приходу в Україну потужних компаній з Сінгапуру),а з урахуванням анексії півострова цю можливість можна вважати втраченою;
 • вагомим стримуючим фактором розвитку співробітництва з Індонезією є застосування чиновниками цієї країни практики штучного блокування переговорного процесу з іноземними постачальниками товарної продукції через «бюрократичні формальності». З огляду на це встановлення необхідних контактів потребує довготривалого переговорного процесу;
 • з метою створення плацдарму для експансії на ринок країн Центрально-Східної Європи Малайзія розглядає поряд з Україною й кілька альтернативних варіантів, у т. ч. Македонію й Туреччину;
 • Росія розглядається як ключовий ринок збуту таїландського рису й каучуку, що може зумовити російський чинник у питанні співробітництва з Україною;
 • у рамках розвитку співпраці з В’єтнамом доцільно враховувати, що російська сторона під час проведення двосторонніх заходів регулярно доводить до партнерів інформацію, спрямовану на дискредитацію конкурентів на в’єтнамському ринку, у т. ч. України. Крім того, на в’єтнамську сторону чинився тиск з метою унеможливлення підписання угоди про ЗВТ між В’єтнамом та Україною. Поряд з тим у 2013 р. у рамках російсько-в’єтнамських контактів були узгоджені рішення про завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між В’єтнамом і країнами Митного союзу до кінця 2014 року та підписання цієї угоди в 2015 [37].

Підводячи підсумок відносин України з країнами АТР, зазначимо, що політичний імідж України в цьому регіоні тільки починає формуватися. Україна поки що маловідома в регіоні як суверенна, й здебільшого асоціюється з Росією.

Як країна-засновниця ООН, Україна зробила певний внесок в утвердження політичного суверенітету й незалежності багатьох країн регіону. Переважна більшість з них вже висловили й продовжують демонструвати значний інтерес до розбудови комплексу стосунків з Україною.

У сучасному етапі одним з головних напрямів нашої зовнішньополітичної діяльності в АТР має стати формування та пропагування серед азійських країн образу України як миролюбної європейської держави, надійного та передбачуваного партнера, який зацікавлений у розвитку широких відносин з країнами регіону.

Бажана й необхідна присутність України в АТР становить непросте й специфічне завдання. Постає чимало об’єктивних і суб’єктивних чинників, які мають бути враховані. Це передусім просторова віддаленість України від АТР. Вона зумовлює дещо занижений інтерес і звужені можливості безпосереднього впливу нашої держави на проблеми безпеки в цьому регіоні, участі в інтеграційних процесах [4, с. 587]. Поруч з цим відносини України з державами АТР набувають принципових рис прагматичної багатовимірної співпраці [5, с. 307].

Особливо важливого значення при опрацюванні перспектив співробітництва України з країнами Азії набуває активна участь України в здійсненні міжцивілізаційного діалогу, висування нею власних ініціатив і пропозицій з урахуванням значного політичного, економічного та гуманітарного потенціалу, багатих традицій і досвіду співпраці з країнами та народами, які є представниками різних цивілізацій [38, с. 219].

Висновки. На сучасному етапі Азійсько-Тихоокеанський регіон поруч з субрегіоном Південно-Східної Азії трансформується в епіцентр світової політичної та економічної активності, що сприяє підвищенню рівня уваги глобальних акторів міжнародних відносин (США, Китай, Росія) до країн АТР, та відведення їм особливого місця в системі зовнішньополітичних пріоритетів розвинених країн світу. У зовнішній політиці США та Росії спостерігається «розворот» у сторону країн Південно-Східної Азії, а  КНР та ЄС також активізують свою участь в регіоні.  Росія зацікавлена в розвитку відносин з країнами АТР через зростання ваги регіону, необхідності диверсифікувати експорт енергоресурсів,через зростаючу роль США та Китаю в регіоні.  Така підвищена увага до регіону (у якому відбувається модифікація регіонального балансу сил) стає фактором впливу на позицію країн АТР щодо того чи іншого міжнародного питання та робить субрегіон центром міжнародного геополітичного протистояння у сферах політики, безпеки та економіки.

Бажання країн АТР дистанціюватися від «української кризи» пояснюється історичними факторами, ідеологічними та ціннісними основами зовнішньої політики держав регіону (концепції «рівної віддаленості» та важливість суверенітету й територіальної цілісності), а також суперечливим перегрупуванням сил після «холодної війни». У той же час катастрофа малайзійського «Боїнга» (яка зробила країни АТР залученими до кризи) та результат зовнішньополітичної орієнтації (на США чи КНР) були факторами, які впливали на формування позиції окремих країн регіону, що можна було спостерігати під час голосування в Генеральній Асамблеї та на засіданнях Ради Безпеки ООН.

Вище перелічені аспекти, а також економічний розвиток і політичний потенціал країн АТР зумовлюють зацікавленість України в активізації співпраці з АТР, яка не характеризувалася значним прогресом в останні роки. Україна в свою чергу   в системі міжнародних відносин країн регіону АТР розглядається лише у векторах відносин з Росією та США,а також помітне побоювання щодо потенційних схожих сценаріїв розвитку внутрішніх ситуацій (як у випадку Криму та Донбасу). Поруч з тим політичний імідж України в регіоні не є сформований, а можливості співпраці у політико-безпековій та економічних сферах створюють необхідність вироблення нового підходу щодо позиціонування України в цьому регіоні.

Список використаних джерел:

 1. Ситуация в Юго-Восточной Азии в свете крымских событий // Политическое обозрение, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politobzor.net/show-18126-situaciya-v-yugo-vostochnoy-azii-v-svete-krymskih-sobytiy.html
 2. Лотоцький С. Україна в світовому геополітичному просторі / С. Лотоцький, С. Трохимчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 192 с.
 3. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. проф.. Б. Гуменюка і проф. С. Шергіна, – К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с.
 4. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан / О. Івченко. – Київ: Українська академія наук національного прогресу, 1997. – 688 с.
 5. Галик В. М. Україна в Європі і світі: навч. посіб. / В. М. Галик. – К.: Знання, 2013. – 364 с.
 6. Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь // За ред. В. О. Кіктенко. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. – 184 с.
 7. Швед В. О. Передмова / В. О. Швед // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки / кер. авт. кол. В. О. Швед // Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – с. 4-18.
 8. Мусійчук В. А. Розбудова зовнішньополітичних відносин України з В’єтнамом та доцільність встановлення стратегічних відносин / В. А. Мусійчук // Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь // За ред. В. О. Кіктенко. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. – с. 126-136.
 9. Кулініч М. А. Україна в Азіатсько-тихоокеанському регіоні / М. А. Кулініч // Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: підручник / В. А. Манжола, В. Ю. Константинов, С. В. Андрущенко та ін..; кер. авт. кол. В. А. Манжола; за ред. Л. В. Губерського. – К.: Видавничо-полігафічний центр «Київський університет», 2008. – с. 471-487.
 10. США и Филиппины заключили военный пакт  // Независимая, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ng.ru/world/2014-04-29/7_obama.html
 11. Rolland N. What the Ukraine Crisis Means for Asia / N. Rolland // The Diplomat, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://thediplomat.com/2015/01/what-the-ukraine-crisis-means-for-asia/
 12. Кайа Ф. Отзвуки политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Ф. Кайа // inoСМИ, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inosmi.ru/world/20140426/219845813.html
 13. Kireeva A. How Ukrainian crisis will facilitate Russia’s Asian pivot  / A. Kireeva // Russia Direct, – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.russia-direct.org/analysis/how-ukrainian-crisis-will-facilitate-russias-asian-pivot
 14. Тренин Д. Украинский кризис и возобновление великодержавного соперничества / Д. Тренин // Московский центр Карнеги, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://carnegie.ru/publications/?fa=56935
 15. Farghen M. Implications of the Ukraine crisis for security, non-proliferation and deterrence in North East Asia / M. Farghen // Foundation pour la recherché strategique. – Note n. 10. – 2014. – 8 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2014/201410.pdf
 16. Hines R. L. The Ukraine Crisis and East Asia / R. L. Hines // Strategic Asia, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.strategicasia.org/strategic-trends/the-ukraine-crisis-and-east-asia/
 17. Воронин Е. Р. Новая Азиатско-тихоокенская стратегия США и атлантические интересы Европы / Е. Р. Воронин // Центр военно-политические исследований, 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurasian-defence.ru/node/228
 18. Терехов В. «Развороты» и «сдвиги» американской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе / В. Терехов // Полюс Міра, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.polismi.org/index.php?/topic/9168-%C2%AB%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%C2%BB-%D0%B8-%C2%AB%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%C2%BB-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF/
 19. Азиатско-тихоокеанские перспективы // Институт Каспийского сотрудничества, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://casfactor.com/ru/geosafety/51.html
 20. Kaplan R. Asia’s cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific / R. Kaplan – New York: Random House, 2014.  – 225 р.
 21. Weatherbee E. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy  / D. E. Weatherbee – New York and Toronto: Rowman and Littlefield publishers, 2009. – 323 р.
 22. Курнишова Ю. В. Сучасні інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні / Ю. В. Курнишова // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки / кер. авт. кол. В. О. Швед // Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – с. 134-165.
 23. Дністрянський М. С. Геополітика: навчальний посібник / М. С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 с.
 24. Роговик О. Підсумки місяця у міжнародних відносинах (лютий 2015 р.) / О. Роговик // Інформаційно-аналітичний центр факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iac.org.ua/month-summary-of-international-relations-february/
 25. Современные международные отношения: Учебник / Под. ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 с.
 26. Цивилизационная структура современного мира. В 3-х томах.Книга I: Мусульманско-афразийская и Индийско-южноазиатская цивилизации / под. ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко – К.: Наукова думка, 2007. – 543 с.
 27. Малетин М. П. АСЕАН и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокенском регионе / М. П. Малетин, Ю. А. Райков // Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Учебное пособие / Под. редакцией А. Д. Воскресенского. – М.: МГИМО; РОССПЭН, 2002. – с. 451-490.
 28. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А. Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 685 с.
 29. Генасамблея ООН підтримала територіальну цілісність України // Українська правда, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/27/7020541/?attempt=1
 30. Баган О. Українська Понтида: Геополітичні виміри сучасної України / О. Баган – Дрогобич: Коло, 2002. – 192 с.
 31. Parameswaran P. The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi / P. Parameswaran // The Diplomat, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://thediplomat.com/2015/01/the-trouble-with-indonesias-foreign-policy-priorities-under-jokowi/
 32. Rajaratnam S. Principles of Singapore’s Foreign Policy / S. Rajaratham // Koh The Little Red Dot Reflections by Singapores Diplomats / T. Koh, C. L. Lin – Singapore: World Scientific Publishing, 2005. – р. 35-40.
 33. Ganesan Realism and Dependence in Singapores Foreign Policy / N, Ganesan – London and New York: Routledge, 2005. – 164 р.
 34. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / Под. ред. Д. В. Стрельцова. – М.: «Аспект пресс», 2013. – 319 с.
 35. «БУК», з якого збили малайзійський літак, привезли з Курська – розслідування // Українська правда, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/10/7054552/
 36. Заседания Совета Безопасности ООН в 2014 году и принятые на них решения / Сайт ООН. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/sc/meetings/records/2014.shtml
 37. Зовнішньоекономічне співробітництво України: стан, перспективи розвитку, загрози та ризики // Борисфен Інтел, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/vneshekonom/
 38. Швед В. О. Післямова / В. О. Швед // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки / кер. авт. кол. В. О. Швед // Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – с. 214-219.